Tietoa

Hermeneuttinen kehä Saaristomerellä -blogi on minulle mahdollisuus uppoutua muistoihin ja tarinoihin tai suunnitella tulevaa, oli se sitten uuden saaren tutkimista tai yhteiskunnallisten muutosten hahmottelua.

Näillä kirjoituksilla on usein juurensa saaristossa ja veneen ylläpidossa. Saaristoa ei kuitenkaan voi irrottaa ympäröivästä todellisuudesta; mantereesta, merestä, ilmakehästä, ihmiskunnasta joka sitä toiminnallaan muokkaa. Jos asetamme harpin kärjen keskelle saaristoa ja alamme piirtää ympyrää, törmäämme välillä mantereeseen, kuljemme läpi metsän, viljelysmaan ja hakkuuaukeiden, saatammepa törmätä taiteeseen tai istahtaa kalliolle lukemaan.

Kulkuvälineinä minulla on kahdeksanmetrinen puupursi Gjusan, koottava kajakki, polkupyörä – sekä sänky, jolla teen enimmät retkeni.

KirjoittajaOlen video- ja installaatiotaiteeseen suuntautunut kuvataiteilija. Asun perheineni Helsingissä ja navigoin kaupungin, varsinaissuomalaisen maaseudun ja saariston välillä. Taiteellisesta työskentelystäni löydät lisätietoa portfoliostani www.nuuttikoskinen.com.
16. tammikuuta, 2019
0